Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Un de cada deu catalans espera emprendre en els propers 3 anys