Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

7 a 9 de novembre – Smart City Expo World Congress