Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

7 de novembre – Classe magistral CIDAI. Govern de la dada en entorns híbrids per a l’època de la IA