Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Smart City Expo de Barcelona | Contacte amb empreses del Canadà