Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

11 de novembre – Workshop online: Definició funcional de casos d’ús en Machine Learning