Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 i 16 de novembre – Diada de les TIC a Catalunya 2023