Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

PROACTsme – Intel·ligència Artificial als serveis que l’Administració ofereix a les pimes