Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’economia catalana registra una variació interanual del 2,9% al primer trimestre