Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Consulta preliminar al mercat en el marc del programa de compra pública innovadora de TMB – 16 de juny de 2023