Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Missió empresarial a Colòmbia per al sector TIC-Turisme