Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Convocatòria d’ajuts a pimes dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs – Data límit: 30/09/2025