Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

26 d’octubre – Oportunitats de negoci sector Tic-Turisme a Colòmbia