Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ocupació de les dones al sector TIC creix un 5,9% en els últims 5 anys