Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Programa UNICO I+D 6G ha acceptat 43 dels 52 projectes presentats amb un pressupost de 62M€