Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’índex de confiança empresarial harmonitzat creix