Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Llum verda al programa de Capacitació digital de la ciutadania