Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Nou pla de pensions pioner i exclusiu per a persones treballadores autònomes