Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La suficiència de la ignorància