Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació: Servei de desenvolupament de la plataforma de software ‘Ascender’ al Barcelona Supercomputing Center – Data límit: 18/12/2023