Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació: Desenvolupament de 4 pilots pel projecte ‘Ascender’ en sectors de mobilitat intel·ligent – Data límit: 18/12/2023