Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Autoritzats 85 milions d’euros per a projectes de desenvolupament i innovació en el sector turístic