Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les pimes son adjudicatàries del 82% de les licitacions amb lots