Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Cinquena edició de l’iFest, la competició de reptes que provenen de la ciència i la tecnologia