Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Presenta les teves solucions a l’Open Innovation Challenge de l’ISE