Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les catalanes Zymvol i MJN, entre les 5 empreses europees premiades per la Comissió Europea per la seva innovació