Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El 13,1% de les “start-ups” tecnològiques catalanes són al Vallès Occidental