Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

17 de gener de 2024 – Presentació de la missió empresarial a Alemanya en l’àmbit de la Indústria 4.0