Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ASEITEC col·labora amb la jornada Digitalització del Sector Agrícola, a Lleida