Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

S’amplia el termini per a sol·licitar l’ajuda del programa Kit Digital fins al 31 de desembre de 2024