Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

23 de març – Jornada Infraestructures Tecnològiques per a la Digitalització del Sector Agrícola