Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya licita el disseny de la futura ciberacadèmia de l’entitat – Data límit: 23/05/2023