Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gestionarà 20 milions d’euros dels fons RETECH