Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

21 de juny – 10è Fòrum de Tecnologies i Innovació