Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

21 i 22 de juny – 1r Congrés Catalunya Circular