Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La Unió Europea aprova la primera llei d’intel·ligència artificial del món