Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Inscripcions fins 19 de gener – Presenta les teves solucions a l’Open Innovation Challenge de l’ISE 2024