Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

2M € en projectes de salut innovadora