Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La ciberseguretat, punt crític de la indústria catalana