Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les exportacions catalanes de productes de contingut tecnològic mitjà alt augmenten un 24,9% interanual