Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Es presenta AIRA, l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya