Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya ja compta amb 1.835 empreses estrangeres d’àmbit tecnològic, un 6% més que el 2022