Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Entrevista Oriol Amat | Perspectives econòmiques el 2024