Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Més fluïdesa en els tràmits mediambientals i urbanístics