Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Els alumnes en pràctiques ja cotitzen