Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Govern de Catalunya s’adhereix a la Global Cyber Alliance