Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

31 de maig – Masterclass Cap a la fàbrica intel·ligent. Què pot fer la IA?