Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

8 de juny – DCA Ciberseguretat – Start-ups i Inversió