Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

15 de febrer – El Futur Digital de Catalunya