Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

10 de febrer – 1a Trobada d’Autònoms Societaris de Catalunya