Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

17 de febrer – La nova normativa de continguts i competència dels mercats digitals